associació tots som poble

"hi ha una amposta que diu prou"

 

QUÍ SÓM

 

    Al mes d’Octubre del 2018, un grup de gent d’Amposta, a nivell individual i al marge de qualsevol associació, entitat o partit polític vàrem coincidir en criteris i opinió respecte a les activitats al voltant dels bous que es duen a terme al poble d’Amposta. En data 26/07/2019 ens vam constituir com a Associació sense ànim de lucre amb el nom de TOTS SOM POBLE que està inscrita al Registre d'associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número de registre 66076.

 

     La finalitat de l'associació TOTS SOM POBLE és:

 

   “Promoure la cultura des d'una vessant ètica, ecològica i que fomenti els valors de convivència i de respecte a totes les persones i animals. Per tant, intentar aconseguir l'eliminació progressiva dels actes taurins que comporten un patiment físic o psicològic dels bous com poden ser els bous capllaçats o embolats i que tenen com a única finalitat el divertiment de les persones”

 

    El dia 19 d’Octubre del 2019 vam fer la presentació pública a la plaça de l’Ajuntament d’Amposta. Aquí podeu accedir al manifest que en aquest acte vàrem llegir. Manifest de presentació.

 

Acte de constitució- Juliol 2019

Es poden jutjar el progrés moral i la grandesa de les nacions a través del tracte que infligeixen als seus animals.

Mahatma Gandhi.

 

L'ésser humà només podrà ser noble quan mostri pietat per qualsevol criatura amb vida.

Buda

 

Aquest és el manifest que es va llegir el dia 19-8-19 en l'acte de presentació pública davant de l'Ajuntament d'Amposta.

Inauguracio plaça de la "Cultura dels Bous"

Inauguracio plaça de la "Cultura dels Bous"

© Tots Som Poble 2018-2022

associació tots som poble

hi ha una amposta que diu prou

associació tots som poble

hi ha una amposta que diu prou